Wykłady Jurorów

Zapraszamy do wysłuchania wykładów i koncertów w wykonaniu Jury Międzynarodowego Wirtualnego Konkursu Pianistycznego i Kameralnego im. Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego.

W oczekiwaniu na wyniki przesłuchań bądźcie z nami!

prof. Maria Korecka-Soszkowska

Zapraszam do wysłuchania wykładu:

Paderewski – człowiek niezwykły

prof. Laura Kluwak-Sobolewska

Zapraszam do wysłuchania wykładu i koncertu:

Wokół Tria fortepianowego g-moll op. 8 Fryderyka Chopina 

Poznańskie Trio Fortepianowe

Laura Kluwak-Sobolewska fortepian

Anna Ziółkowska skrzypce

Monika Baranowska wiolonczela

Fryderyk Chopin – Trio fortepianowe g-moll op. 8

Poznańskie Trio Fortepianowe powstało na gruncie wieloletniej muzycznej współpracy trzech poznańskich instrumentalistek. Pianistka Laura Kluwak-Sobolewska, profesor sztuki, jest cenioną kameralistką współpracującą z wybitnymi artystami – prowadzi bogatą działalność artystyczną, którą łączy z dydaktyczną w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Anna Ziółkowska,  będąc koncertującą skrzypaczką, piastuje na co dzień stanowisko koncertmistrza orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego. Monika Baranowska jako wiolonczelistka również związana jest zawodowo z orkiestrą poznańskiej Filharmonii, ma też w swym dorobku artystycznym m.in. współpracę z Orkiestrą PR „Amadeus”.


W 2011 roku ukazała się debiutancka płyta Poznańskiego Trio Fortepianowego, która została zrealizowana w Studio S1 Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie i wydana przez wytwórnię Acte Préalable. Stanowi ona pierwszą część antologii polskiego tria fortepianowego XX-go wieku i zawiera dzieła Tadeusza Szeligowskiego, Andrzeja Koszewskiego i Andrzeja Panufnika. W dorobku płytowym artystek znalazło się także Trio fortepianowe Fryderyka Chopina nagrane w 2010 roku z okazji obchodów Roku Chopinowskiego. Zespół zrealizował również nagranie monograficznego krążka z muzyką kameralną Krzysztofa Meyera dla firmy fonograficznej Naxos, który wydany został w styczniu 2016 r.


Artystki prowadzą rozległą działalność koncertową, są również laureatkami wielu konkursów muzycznych – zarówno na niwie muzyki kameralnej, jak i solistycznej. Jako kameralistki wystąpiły na wielu polskich, a także zagranicznych estradach koncertowych, były wielokrotnie zapraszane do udziału w prestiżowych festiwalach i wydarzeniach artystycznych, a także do prawykonań dzieł twórców muzyki współczesnej – m.in. na Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Festiwalu Chopin w barwach jesieni w Antoninie, obchodach 199 rocznicy urodzin F. Chopina w Rzymie, Forum Kompozytorów Współczesnych w Poznaniu, obchodach rocznicy członkowstwa Polski w UE  w Watykanie, Festiwalu Sofijskie Tygodnie Muzyczne, cyklu Expressivo Meisterkonzerte w Berlinie, Max Bruch Musik-Festival w ramach Forum Ost – West w Bergisch Gladbach, Altenberger Kultursommer, czy też w cyklu Koncerty Artystów Polskich w Filharmonii Kaliningradzkiej. Artystki mają również za sobą udany debiut w nowojorskiej Carnegie Hall (2002).


Jako zespół kameralny wystąpiły również kilkakrotnie w projektach łączących muzykę wokalną i kameralną, m.in. pod kierownictwem artystycznym Maestry Teresy Żylis-Gara w Radziejowicach (2011).

dr hab. Agata Górska-Kołodziejska 

Zapraszam do wysłuchania wykładu:

Artystki nieposkromione. Wspomnienie o Marii Szymanowskiej i Irenie Wieniawskiej

Aga Mikolaj

Zapraszam do wysłuchania wykładu:

Polska pieśń artystyczna jej geneza i rozwój na przykładach twórczości wybranych kompozytorów

 Przykłady muzyczne kameralistyki wokalnej:

Aga Mikolaj – sopran, Karl Sollak – fortepian

Ryszard Osmoliński

Zapraszam do wysłuchania koncertu:

Wykonawcy: Polskie Duo Skrzypcowe

Monika i Ryszard Osmolińscy

Małgorzata Piechnat

Zapraszam do wysłuchania wykładu:

Inspiracje muzyczne i kulturowe w dziełach Aleksandra Tansmana 

Podczas prelekcji zostaną zaprezentowane dzieła Aleksandra Tansmana:

Jakub Dera

Zapraszam do wysłuchania wykładu:

Artystyczny obraz dzieła muzycznego i duchowy aspekt sztuki

dr hab. Konrad Boniński

Zapraszam do wysłuchania fragmentów płyty:

Colours of Trumpet

Konrad Boniński – trąbka

Szanowni Państwo,

mając zaszczyt spotkać się z Wami uczestnicząc w składzie Jury Międzynarodowego Wirtualnego Konkursu Pianistycznego i Kameralnego im. Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego pragnę zainteresować Państwa ostatnią moją płytą wydaną przez wytwórnię Ars Sonora – Colours of Trumpet z muzyką współczesnych, polskich kompozytorów.

„Podróż nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca”.

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem

Konrad Boniński – autor płyty Colours of Trumpet z muzyką współczesnych polskich kompozytorów.

Tu i Teraz

Naczelną ideą mojej pracy było przedstawienie na wybranych przykładach kompozycji, znaczenia i sposobów wykorzystania trąbki w polskiej muzyce współczesnej. Działając od wielu lat, jako koncertujący trębacz mam okazję wykonywać repertuar różnych epok i stylów – od renesansu do współczesności. Dostrzegam, zatem konieczność zauważenia znaczenia instrumentu współcześnie oraz określenia skali wykorzystania trąbki zarówno pod względem dzieł przeznaczonych na ten instrument, jak i rozwoju nowych technik wykonawczych.

Interesuje mnie egzemplifikacja zasadniczych dróg wykorzystania trąbki, jej możliwości wyrazowych, technicznych a przede wszystkim kolorystycznych w polskiej muzyce współczesnej, neoklasycznej, jazzowej i elektronicznej.

Wykonawstwo muzyki XX i XXI wieku nastręcza wiele różnorodnych problemów, dlatego jakże ważne są wnioski dotyczące tradycji wykonawczych i porównanie ich z nowoczesnym językiem muzycznym. Dominujące wydają się dwa aspekty, w jaki sposób nowe techniki kompozytorskie wpływają na poszerzenie możliwości instrumentu oraz jak polscy twórcy wykorzystują w swoich kompozycjach trąbkę z jej różnorodnymi walorami kolorystycznymi.

Płyta Colours of Trumpet jest efektem moich wieloletnich przemyśleń, poszukiwań i doświadczeń będących podsumowaniem całej dotychczasowej działalności artystycznej. Od samego początku miałem w zamyśle stworzenie dzieła oryginalnego, wielowątkowego skierowanego do szerokiego grona melomanów. Istotnym czynnikiem powstania płyty, poza okazją do wypowiedzi artystycznej i ukazaniem szerokiego spektrum możliwości tego instrumentu była chęć popularyzacji trąbki w Polsce i poza jej granicami.

Colours of Trumpet zawiera kompozycje w większości łódzkich artystów na trąbkę solo, w duecie z fortepianem, w zestawieniu z innymi instrumentami dętymi – trio blaszane, kwartetem smyczkowym po elektronicznie przetwarzane brzmienia.

Obraz płyty maluje się, jako doświadczenie kilku pokoleń twórców, od Andrzeja Hundziaka po moją osobę występującą w podwójnej roli – kompozytora i głównego wykonawcy.

Muzyczne Tu i Teraz przejawiające się w doborze repertuaru współczesnych łódzkich kompozytorów, jest apoteozą podróży „ … mimo, że fizycznie nie ruszamy się z miejsca …” moja muzyczna podróż nieprzerwanie trwa.

Niniejsza płyta jest niekończącą się podróżą a taśma pamięci kręci się dalej, inspirując do nowych artystycznych poszukiwań.

Na płycie znajdują się między innymi:

Cztery Solo trumpet variations on „Tune for Martin Nordwall” by Witold Lutosławski mojego autorstwa zostały napisane w 2019 roku specjalnie z okazji Sympozjum Naukowo – artystycznego „Spuścizna mistrzów” w 100 rocznicę urodzin Eduardsa Balsysa i 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki.

Światowe prawykonanie utworu miało miejsce 7 kwietnia 2019 roku w Drohobyczu na Ukrainie. „Tune for Martin Nordwall” Witolda Lutosławskiego jest dziewiętnastotaktową miniaturą o formie ABA gdzie skrajne części oparte są na skali miksolidyjskiej, część środkową wypełnia kilka dźwięków gamy D – dur a w powtórzeniu gamy d-moll. Śpiewność tego refleksyjnego utworu podkreśla podanie przez Witolda Lutosławskiego oznaczenia cantabile. Pochody ósemkowe w środkowej części miniatury zaleca się wykonać forte a ich powtórzenie subito piano, co powoduje efekt echa.

Na rękopisie utworu Witolda Lutosławskiego nie znajdziemy tytułu ani wskazówki, na jaki instrument został przeznaczony. Wiadomo jednak, że kompozytor dedykował swoją muzykę Martinowi Nordwallowi synowi szwedzkiego muzykologa. Pierwszego nagrania „Tune for Martin Nordwall” w roku 1993 dokonał szwedzki puzonista Christian Lindberg.

Ciekawy, szlachetny, prosty temat zainspirował mnie do napisania Solo trumpet variations on „Tune for Martin Nordwall” by Witold Lutosławski, czterech wariacji na trąbkę solo o zmiennych tempach, charakterze a także metrycznej nieregularności. Różnorodność rytmicznych przebiegów, przekształceń melodycznych i zróżnicowanie faktury, artykulacji i dynamiki jest ciekawym wyzwaniem stawianym wykonawcy. Od artysty wymaga się elastyczności, swobody wykonania, znajomości rodzajów artykulacji oraz umiejętności gry podwójnego i potrójnego staccato a w pochodach atonalnych bezbłędnej intonacji. Napisany przeze mnie utwór jest ciekawym uzupełnieniem literatury na trąbkę o przeznaczeniu dydaktycznym.

Dream of Spring for Brass Trio Małgorzaty Przanowskiej to utwór mnie dedykowany, który swoje prawykonanie miał podczas XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Sokolnikach - 8 sierpnia 2018 roku. Napisany na trio instrumentów dętych blaszanych: trąbka, waltornia, puzon.

Utwór rozpoczyna się w umiarkowanym tempie Andante/idąc, gdzie głosy prowadzone polifonicznie w ruchu ćwierćnutowo – ósemkowym cantabile/legato sprawiają wrażenie chorałowej wielogłosowości. Szeroko prowadzona fraza przez instrumenty dęte blaszane, uzyskanie jednolitego konsonansowego brzmienia oraz spokojna rytmika pozwala zbudować dużą emocjonalność wykonywanego działa. Estetyka utworu Dream of Spring for Brass Trio z wykorzystaniem pełnego blasku instrumentów dętych nawiązuje do klasycznego tria blaszanego.

Elegy for Wilderness for trumpet and computer – Wojciecha Lemańskiego to kolejna kompozycja napisana specjalnie dla mnie z okazji II Międzynarodowej Konferencji Trębaczy odbywającej się w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie 12 grudnia 2017 roku w Koncercie Muzyki Polskiej odbyło się prawykonanie. 

Elegy for Wilderness for trumpet and computer jest utworem o charakterze nastrojowo – subiektywnym mającym w zamyśle oddziaływanie na wyobraźnię odbiorcy, kierowanie się własnym odczuciem, nastrojem poprzez wywieranie wrażenia barwą muzyczną. Brzmienie trąbki połączone z dźwiękami generowanymi komputerowo w utworze Wojciecha Lemańskiego, przenikają się wzajemnie tworząc wrażenie metafizycznej przestrzeni/tajemniczości.

Utwór realizowany jest poprzez podany w odsłuchu słuchawek miarowy puls (beat metronomu). Dzięki temu rozwiązaniu partia solowa instrumentu jest zsynchronizowana z podkładem muzycznym komputera.

Ciekawym doświadczeniem jest brak w dwóch czterotaktowych fragmentach w głosie trąbki, dokładnych określeń wartości rytmicznych, co pozwala na dozwoloną przez kompozytora swobodę wykonawczą.

Refleksyjny, liryczny charakter Elegy przypomina o bogatym doświadczeniu kompozytora na gruncie muzyki filmowej.

Utworem zamykającym płytę Colours of Trumpet jest kompozycja Witolda Janiaka – Here and Now/Tu i Teraz – 6 kwietnia 2019 roku w sali kameralnej Filharmonii Lwowskiej w ramach projektu Muzyka Polska dla Europy byłem autorem prawykonania na Ukrainie kolejnej napisanej dla mnie kompozycji.

Here and Now to utwór, w którym klasyka łączy się z elementami jazzu. W kompozycji znajdziemy mix różnych preferencji, kierunków i stylów. Introdukcję rozpoczyna kwintowo – tercjowy temat cantabile trąbki w zmiennym metrum przy spokojnym akompaniamencie fortepianu na tle łagodnie brzmiącego kwartetu smyczkowego. Fragment improwizowany rozpoczyna trąbka z towarzyszeniem wzmocnionych akordów fortepianu.

Klasyczna obsada kwartetu smyczkowego to baza harmoniczna utworu, gdzie akompaniujący zespół niejednokrotnie staje się równorzędnym partnerem dla trąbki i improwizującego fortepianu. W środkowej części pojawia się ożywiona, synkopowana pulsacja, improwizowane gęste solo fortepianu z towarzyszącym zespołem smyczkowym, wykorzystującym jazzową artykulację. Ekspresja kompozycji zostaje wzmocniona wspólnym, rytmicznym klaskaniem na tle tematu I skrzypiec z wyraźnie brzmiącymi wpływami etnicznymi, ożywiając i nadając rozmach dziełu.

Wyraziste brzmienie trąbki, akordy fortepianu i kwartetu smyczkowego wprowadzają nas w energetyczny finał, w pełni ukazując możliwości dynamiczne, artykulacyjne i wyrazowe instrumentów.

Płyta Colours of Trumpet jest kompilacją ośmiu kompozycji współczesnych łódzkich Twórców, które powstały na przestrzeni trzynastu lat i są dziełem kilku pokoleń artystów. Wybór i przygotowanie repertuaru był dla mnie doskonałym doświadczeniem popartym poszukiwaniami w zrozumieniu intencji oraz indywidualnego języka kompozytorów. Współpraca z wybitnymi artystami biorącymi udział w realizacji nagrania to ogromna przyjemność i satysfakcja, która sprawiła, że obcowanie i wymiana doświadczeń muzycznych/artystycznych nadała wielowymiarowy kształt mojemu projektowi. Ideą moją było zaprezentowanie wszystkich walorów brzmieniowych trąbki, podniesienie jej rangi, jako instrumentu o wielu zastosowaniach oraz ukazanie szerokich możliwości ekspresji artystycznej tego instrumentu.

Odwołując się do słów, cytatu Ryszarda Kapuścińskiego – „Podróże z Herodotem”

Tu i Teraz mam energię by sięgać po Tam i Dalej, jako muzyk, pedagog i artysta a to, co wydaje się być metą, jest początkiem nowych artystycznych poszukiwań.