O konkursie

Organizatorem drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego i Kameralnego im. Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego jest Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji  Muzyki w partnerstwie z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie oraz Stowarzyszeniem Tarasy Kultury.

Wybór patronów konkursu jest nieprzypadkowy. Organizatorom przyświeca  idea promocji i upowszechniania fortepianowej i kameralnej muzyki polskiej wszystkich okresów. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów akademii muzycznych, a także osób uczących się poza instytucjami muzycznymi w Polsce i za granicą. Program prezentowany przez uczestników konkursu jest dowolny, musi jednak zawierać choć jedną kompozycję polskiego twórcy. Swoboda kształtowania programu daje uczestnikom możliwość zaprezentowania się w repertuarze, który najlepiej uwypukli ich warsztatowy i artystyczny poziom wykonawczy.

Przesłuchania konkursowe przyjmą formę prezentacji nagrań uczestników przed Jury, w skład którego w wejdą profesorowie akademii muzycznych oraz pedagodzy szkół muzycznych. Siedzibą konkursu oraz miejscem prac Jury stanie się Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Kurpińskiego w Kutnie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu w zakładce Regulamin konkursu i zapraszamy do udziału!

W imieniu organizatorów

dr hab. Agata Górska-Kołodziejska